משה מסתפרים
תרסיס לכיסוי שורשי שיער לבנים

משה מסתפרים

כתובת
משה שרת 77, קריית חיים
טלפון 04-8427666

wazeאתר אינטרנטפייסבוק