מספרת פיבי
תרסיס לכיסוי שורשי שיער לבנים

מספרת פיבי

מרכז רסקו, קרית שמונה
054-5992529, 053-59925290, 04-6951241

waze