סטודיו להחלקות ותוספות שיער אבי דדון
תרסיס לכיסוי שורשי שיער לבנים

סטודיו להחלקות ותוספות שיער אבי דדון

מרכז חנויות שכונה לדוגמא , דימונה
053-7280708

waze